Strom naděje a splněných přání
klientů Charity Olomouc